Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200897630 Крейк-Х ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София южен парк бл.28 вхА ет.1 ап1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на здравословни работни места" BG051PO001-2.3.03-0457-C0001
"Успешен бизнес в безопасна среда" BG051PO001-2.3.03-0898-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз