Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176766369 ДЗЗД "СИК В"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1417, бул."Черни връх" №32Г, ет.6, ап.15,
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Видин в следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз