Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Димитров и Прима Финансконсултинг ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Гоце Делчев, ул. "Метличина поляна", бл.114А, вх.А, ет.11, ап.55
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO002-1.1.05-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз