Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202116074 "СДТ 11" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък Ул. "Розова долина" 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък BG051PO002-1.3.07-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз