Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130848652 Макрос Инженеринг ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Красна поляна, бл 228
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "ХЕМ"АД" BG051PO001-2.3.03-1077-C0001 18 500,00
Подобряване условията на труд във фирма - лидер на пазара на рекламни материали от текстил BG051PO001-2.3.03-0867-C0001 41 800,00
Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта в "ТОПЛИВО-4" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0276-C0001 96 985,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз