Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Енджитек Технологии АД
Булстат
Седалище Държава: Италия (Italy) Новате Миланезе, ул. "Борселино и Фалконе" № 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в ''КЦМ'' АД BG161PO003-2.3.01-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз