Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176612257 Консорциум Юнит Сървисиз ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Цар Симеон 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство BG051PO001-4.3.04-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз