Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175370880 АСАП
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Цар Борис III" № 93-95, ет. 2, офис 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови работни места в "Ти Би Ай Инфо" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0400-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Район „Нови Искър”-СО BG051PO002-2.2.08-0046-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите от общинската администрацията на Столична община, район «Люлин» за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0046-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение BG051PO002-2.2.08-0017-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил, чрез обучение в съответствие със стратегически ориентиран профил на компетентностите BG051PO002-2.2.15-0162-C0001
Обучение на служители от администрацията на Община Бургас - 2 BG051PO002-2.2.15-0089-C0001
Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия BG051PO002-2.2.17-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз