Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE815355652 Xonox Technolgy GmbH
Седалище Държава: Германия (Germany) Schmalheck 6, Hüttenberg, D-35625, Deutschland
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширяване и модернизиране на „Холдинг Кимкооп Трейдинг” ООД BG161PO003-2.1.13-0182-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз