Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123016514 ЕТ "ЛАЛО - ЖИВКО ИЛИЕВ"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община СВИЩОВ, гр.СВИЩОВ, УЛ.33.СВИЩОВСКИ ПОЛК №033 ет.02 ап.004
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов" BG051PO001-2.3.03-0571-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз