Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Дирекция на Природен парк Сините камъни
Булстат
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен гр. Сливен 8800, ул. “Орешак” 15А, п.к. 122
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане на благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в природен парк сините камъни 31.07.2009 409 956 409 956 5 040 409 956 50,90 Приключен
"Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в ПП "Сините камъни" 17.01.2012 249 787 249 787 0 249 787 40,00 Приключен
Устойчиво управление и устройство на природен парк "Сините камъни" 23.07.2012 2 803 319 2 803 319 0 2 795 237 42,90 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Публично-частни партьорства - в услуга на природата и хората 10.02.2009 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз