Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202043447 РИЧАРД 99
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1715 район р-н Младост ж.к. МЛАДОСТ 4, бл. 470, вх. 4, ет. 5, ап. 83
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА КЛЪСТЪР МОДНО БЕЛЬО BG161PO003-2.4.01-0032-C0001
"Устойчиво и конкурентоспособно развитие на клъстър визия" BG161PO003-2.4.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз