Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202437851 ТЕХНЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1113 район р-н Изгрев ж.к. Изток, ул. "Антон Чехов" No 43а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчиво и конкурентноспособно развитие на клъстер фото стил BG161PO003-2.4.01-0030-C0001
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА КЛЪСТЪР МОДНО БЕЛЬО BG161PO003-2.4.01-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз