Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131356390 Ексергия Макс ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Дружба-2, бл. 405, вх. Б, ап. 32
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на енерго-ефективни и високо-производителни технологии в "ОБИТЕХ" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0012-C0001
МТМ ООД - ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ BG161PO003-2.3.02-0015-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Йота" ООД чрез инвестиции в енергийно-ефективно и високо технологично оборудване" BG161PO003-2.3.02-0111-C0001
"Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в "Андреа Дизайн" ООД" BG161PO003-2.3.02-0157-C0001
Енергийно ефективно развитие на ЕТ Пламко BG161PO003-2.3.02-0207-C0001
"Повишаване на енергийната и производствената ефективност на Изола Петров ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0298-C0001
"Разширяване на производството на "АДД - България" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно оборудване" BG161PO003-2.3.02-0315-C0001
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Вяра 2001" ООД" BG161PO003-2.3.02-0343-C0001
"Енергийна ефективност и конкурентоспособност в "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0491-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на СД "Зоната-Нацкови и СИЕ", чрез подобряване на енергийната ефективност" BG161PO003-2.3.02-0502-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващи технологии за повишаване на конкурентоспособността на "НИТЕКС" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0394-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз