Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118559293 "АВА дизайн" ООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 6 , вх. А, ет. 3, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз