Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176635470 ДЗЗД "Обучение за работа по бедствия и аварии"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Калиманци" 45, офис 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция – Перник за ефективна работа при бедствия и аварии“ BG051PO002-2.2.10-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз