Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Дафни - Д. Янакиева" ЕТ
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Дружба, бл. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на добро управление BG161PO003-2.4.01-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз