Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "София Мувърс" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Проф. Ст. Киркович" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на подходящи условия за работа на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез наемане на сграда извън МРРБ" BG161PO001-5.3.01-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз