Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130328858 Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Паскал Тодоров" №18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мрежа за обмен и социален трансфер - МОСТ BG051PO001-7.0.01-0066-C0001
Иновативни технологии за подпомагане на публикуването и потреблението на електронни книги BG161PO003-1.1.05-0112-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз