Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176450727 ОБЕДИНЕНИЕ „СМАРТ”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Цар Симеон" № 53
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз