Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123751263 "Пиперова" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул. "Славянски" № 47, ет. 2, офис 49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" BG161PO001-1.1.12-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз