Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "ДИМИ - 99" ООД
Булстат
Седалище Област: София област Oбщина: Костинброд 2234 Петърч с. Петърч
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Знания за предприемачество” BG051PO001-7.0.07-0028-C0001
"Повишаване безопасността при работата в ДП "НКЖИ" BG051PO001-2.3.03-0758-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз