Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE117477328 „Аугуст Херцог Машинен-фабрик“ ГмбХ & Ko. Kомандитно дружество
Седалище Държава: Германия (Germany) Am Alexanderhaus 160 26127 Oldenburg/Oldb., Germany
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на ИСКРА ООД чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване и разработване на маркетингова стратегия BG161PO003-2.1.13-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз