Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ЕС И ЕЛ СЪЛЮШЪНС ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Слатина, п.код 1113, ЖК. Гео Милев, бул. Шипченски проход 18, ет. 5-офисен, ап. офис-505
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Квалификация,интеграция и насърчаване,чрез "Системни Комуникации" ООД BG051PO001-1.1.09-0077-C0001
"Системни комуникации" ООД - нова възможност за квалификация и заетост на младежи" BG051PO001-1.1.13-0359-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз