Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200568389 АЙТИСЪРВИС 2009 ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен Плевен,п.код 5800, ул. Иван Вазов 50, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
Безопасен труд и работна среда във Фиеста 13 ООД BG051PO001-2.3.02-0091-C0001
Подобряване на перспективите за заетост във Фиеста 13 BG051PO001-2.1.15-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз