Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123623420 "Д2 ТРЕЙД" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ж.к. "Изток, бл. 41, вх. Е, ет. 6, ап. 126
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи" BG161PO003-1.2.03-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз