Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200655958 ГЕОИД-Ч
Седалище Област: Добрич Oбщина: Тервел 9450 Тервел ул. НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 5 , вх. А, ет. 4, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дом за деца в риск - Силистра BG161PO001-1.1.11-0027-C0001
Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница BG161PO001-4.1.04-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз