Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118010024 ЕТ "ХУК- Г.Иванов"
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра гр. Силистра-7500, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 4 , ет. 3, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз