Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "ИРАЛ" ООД
Булстат
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "Княжевска" 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ чрез обучение на служителите й BG051PO002-2.2.09-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз