Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "НОВАРТО" ООД
Булстат
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Май" 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Хъбуърд: иновационна платформа за интегриране на бизнес и социални мрежи” BG161PO003-1.1.05-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз