Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200683936 "Гераниум - 57" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ж.к. "Еленово", бл. 124
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд и здравен статус в "Керам Комерс" ООД BG051PO001-2.3.02-0181-C0001
"Намаляване разходите за отопление в производствената сграда на Ванико ООД" BG161PO003-2.3.02-0442-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз