Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030431889 ЕТ "Керам - 34 - Петър Николов"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район "Банкя", ж.к. "Градоман", ул. "Приморско" №9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд и здравен статус в "Керам Комерс" ООД BG051PO001-2.3.02-0181-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз