Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176569119 ДЗЗД"АКВА БЯЛА 99" - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №130-132 сграда А Ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I" BG161PO005-1.0.06-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз