Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120526293 ДОБРИКОВ КОНСУЛТ ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян ул.Хан Аспарух №13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 85 СЛУЖИТЕЛИ НА РОСТЕР ООД, ЗАЕТИ С ВИСОКОРИСКОВИ ДЕЙНОСТИ BG051PO001-2.3.02-0093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз