Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175084522 МИПО ТРАНС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Искър ж.к. ДРУЖБА 1, ул. ИЛИЯ БЕШКОВ No 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Студио за интериорен дизайн с търговска мострена зала" BG051PO001-1.2.03-0065-C0001
"Създаване на кантора за счетоводни услуги "Монипрес консулт" ЕООД" BG051PO001-1.2.03-0400-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз