Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ДЗЗД "Хасково Туризъм 2013"
Булстат
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр.Хасково, ул. "Витоша"2А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово BG161PO001-3.2.02-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз