Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 834052008 "Мототом" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град бул. "25 септември" 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Нова квалификация - ново качество на труд, нов социален и икономически статут, нови стопански резултати 19.12.2008 0 0 0 0 16,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ BG161PO002-3.3.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз