Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000101056 Кооперация „Кооперация Аутомотор”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Район р-н Младост; бул. ВЛ. ВАРНЕНЧИК 184
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз