Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE133785017 Машиностроително предприятие НИЕХОФФ
Седалище Държава: Германия (Germany) гр.Швабах, ул.Фюртер Щрасе 30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на производството в "Гамакабел" АД BG161PO003-2.1.11-0177-C0001
'ЕМКА'' АД - зелено предприятие BG161PO003-2.3.01-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз