Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име SI83105255 Кп Пласт ИД ЕООД
Седалище Държава: Словения (Slovenia) Ул.Ядранска №4 б,Анкаран, Словения
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 в КОРЕЛ ИД ЕООД BG161PO003-2.1.12-0164-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз