Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121005838 А-3
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Изток ул.Незабравка №25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г. BG051PO001-7.0.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз