Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119597927 "МАРГАРИТА-2002" ЕООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен кв."Даме Груев"43-46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН BG161PO002-3.3.02-0017-C0001
"Помощник в дома" BG051PO001-5.1.04-0134-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз