Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831007431 "Левски спорт инженеринг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул. "Тодорини кукли" № 47, кв. "Подуяне"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз