Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040416405 ЕТ "ПЕТКО СЛАВОВ"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. Освобождение № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Взаимопомощ BG051PO001-5.1.04-0014-C0001
ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК BG051PO001-5.1.04-0143-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз