Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име „ДУ БЕСТ РЪН“ ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1463 София район р-н Триадица ул.Свиленица No 3, вх. Б, ет. 3, ап. 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Хъбуърд: иновационна платформа за интегриране на бизнес и социални мрежи” BG161PO003-1.1.05-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз