Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201364197 "ЕЛЕЙ ТРЕЙД"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен 4-ти януари No 36, ет. 3, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот BG161PO001-1.4.09-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз