Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176466343 ДЗЗД "Юг"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1111 София ж.к ГЕО МИЛЕВ ул. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК № 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград BG161PO005-1.0.06-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз