Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176488293 "НТСС/ Т7 Консулт" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, район "Илинден", ж.к."Захарна фабрика", бл.18, вх.Б, ет.3, ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд BG161PO005-1.0.06-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз