Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107586111 "СЪНЛАНД Д" ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово 5300 ул. „Шипка“ No 9, вх. Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея" BG161PO005-1.0.06-0002-C0001
„Център за услуги в домашна среда – Трявна” BG051PO001-5.1.04-0074-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз