Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 836014928 ЕТ "Димитроваградска фея - Максим Евтимов"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград гр.Димитровград ул."Цар Борис І" 4-А-4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на здравословни работни места в "Боди - М. Травъл" ООД" BG051PO001-2.3.02-0063-C0001
„Качествен живот в общността” BG051PO001-5.1.04-0146-C0001
„Заедно - за един по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0148-C0001
BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома" BG051PO001-5.1.04-0105-C0001
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз